ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
จิรศักดิ์ สร้อยชั้น EF676868163TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 26, 2019 092019000002
เพชร มูสิกอินทร์ EF464656475TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 09, 2019 092019000001
Janekit Chuwattanakul EF263132581TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 17, 2019 11:33 072019000003
ปฏิมา ปรีดาวิภาต ED930160561TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 08, 2019 072019000001
Chot ED930140607TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 08, 2019 072019000002
DEK EF463866000TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2019 052019000001
ชื่อลูกค้า : จิรศักดิ์ สร้อยชั้น
Tracking number : EF676868163TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000002
ชื่อลูกค้า : เพชร มูสิกอินทร์
Tracking number : EF464656475TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000001
ชื่อลูกค้า : Janekit Chuwattanakul
Tracking number : EF263132581TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 17, 2019 11:33
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000003
ชื่อลูกค้า : ปฏิมา ปรีดาวิภาต
Tracking number : ED930160561TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000001
ชื่อลูกค้า : Chot
Tracking number : ED930140607TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000002
ชื่อลูกค้า : DEK
Tracking number : EF463866000TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000001
Powered by MakeWebEasy.com