ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
พิพัฒน์ พินพันธุ์ EF677038468TH ไปรษณีย์ไทย Jan 06, 2563 012020000002
ไมตรี ญาณสมบูรณ์ EI470797021TH ไปรษณีย์ไทย Jan 02, 2563 10:17 012020000001
เชาวเรศ เชาว์กิตติโสภณ EF676963990TH ไปรษณีย์ไทย Dec 11, 2562 11:12 122019000002
จิรเมธ มโนศิรินุกูล EF464908797TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 27, 2019 112019000001
จิรศักดิ์ สร้อยชั้น EF676868163TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 26, 2019 092019000002
เพชร มูสิกอินทร์ EF464656475TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 09, 2019 092019000001
Janekit Chuwattanakul EF263132581TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 17, 2019 11:33 072019000003
ปฏิมา ปรีดาวิภาต ED930160561TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 08, 2019 072019000001
ชื่อลูกค้า : พิพัฒน์ พินพันธุ์
Tracking number : EF677038468TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000002
ชื่อลูกค้า : ไมตรี ญาณสมบูรณ์
Tracking number : EI470797021TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2563 10:17
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000001
ชื่อลูกค้า : เชาวเรศ เชาว์กิตติโสภณ
Tracking number : EF676963990TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2562 11:12
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000002
ชื่อลูกค้า : จิรเมธ มโนศิรินุกูล
Tracking number : EF464908797TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000001
ชื่อลูกค้า : จิรศักดิ์ สร้อยชั้น
Tracking number : EF676868163TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000002
ชื่อลูกค้า : เพชร มูสิกอินทร์
Tracking number : EF464656475TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000001
ชื่อลูกค้า : Janekit Chuwattanakul
Tracking number : EF263132581TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 17, 2019 11:33
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000003
ชื่อลูกค้า : ปฏิมา ปรีดาวิภาต
Tracking number : ED930160561TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000001
Powered by MakeWebEasy.com